a ridge of rocks, sand, or coral at or near the surface of a body of water

listen to the pronunciation of a ridge of rocks, sand, or coral at or near the surface of a body of water
İngilizce - Türkçe

a ridge of rocks, sand, or coral at or near the surface of a body of water teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reef
resif

Tom'un bir resif akvaryumu var. - Tom has a reef aquarium.

Mercan resifleri iklim değişikliği tarafından tehdit ediliyor. - Coral reefs are threatened by climate change.

reef
{i} sığ kayalık
reef
(Askeri) mercan adası
reef
(Askeri) atol
reef
reef knot camadan bağı
reef
{i} camadan
reef
{f} camadan vurmak
reef
{f} ihtiyatlı hareket etmek
reef
{i} kayalık
reef
{f} temkinli davranmak
reef
cıvadıra bastonunu mayna etmek
reef
yelkenin bir kat camadanı
reef
{i} altınlı maden damarı
reef
reef point camadan halat
reef
camadanını bağlamak
İngilizce - İngilizce
reef
a ridge of rocks, sand, or coral at or near the surface of a body of water