a ridge of rock or other material lying just below the surface of the sea

listen to the pronunciation of a ridge of rock or other material lying just below the surface of the sea
İngilizce - Türkçe

a ridge of rock or other material lying just below the surface of the sea teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reef
resif

Dinamit balıkçılığı resif ekosistemler için son derece tahrip edicidir. - Dynamite fishing is extremely destructive to reef ecosystems.

Mercan resifleri iklim değişikliği tarafından tehdit ediliyor. - Coral reefs are threatened by climate change.

reef
{i} sığ kayalık
reef
(Askeri) mercan adası
reef
(Askeri) atol
reef
reef knot camadan bağı
reef
{i} camadan
reef
{f} camadan vurmak
reef
{f} ihtiyatlı hareket etmek
reef
{i} kayalık
reef
{f} temkinli davranmak
reef
cıvadıra bastonunu mayna etmek
reef
yelkenin bir kat camadanı
reef
{i} altınlı maden damarı
reef
reef point camadan halat
reef
camadanını bağlamak
İngilizce - İngilizce
reef
a ridge of rock or other material lying just below the surface of the sea

  Heceleme

  a ridge of rock or oth·er ma·te·ri·al ly·ing just be·low the sur·face of the sea

  Türkçe nasıl söylenir

  ı rîc ıv räk ır ʌdhır mıtîriıl layîng cîst bilō dhi sırfıs ıv dhi si

  Telaffuz

  /ə ˈrəʤ əv ˈräk ər ˈəᴛʜər məˈtərēəl ˈlīəɴɢ ʤəst bēˈlō ᴛʜē ˈsərfəs əv ᴛʜē ˈsē/ /ə ˈrɪʤ əv ˈrɑːk ɜr ˈʌðɜr məˈtɪriːəl ˈlaɪɪŋ ʤɪst biːˈloʊ ðiː ˈsɜrfəs əv ðiː ˈsiː/

  Günün kelimesi

  schlep