a recurring theme

listen to the pronunciation of a recurring theme
İngilizce - Türkçe

a recurring theme teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

leitmotif
{i} tema
leitmotif
{i} ana motif
leitmotif
{i} nakarat
İngilizce - İngilizce
leitmotif
a recurring theme

  Türkçe nasıl söylenir

  ı rikırîng thim

  Telaffuz

  /ə rēˈkərəɴɢ ˈᴛʜēm/ /ə riːˈkɜrɪŋ ˈθiːm/

  Videolar

  ... And, actually, that's a recurring theme on the album. ...

  Günün kelimesi

  lorimer