a rail used to provide employees with a handhold for support

listen to the pronunciation of a rail used to provide employees with a handhold for support
İngilizce - Türkçe

a rail used to provide employees with a handhold for support teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

handrail
tırabzan

Yürüyen merdivene binerken lütfen tırabzanı tut ve sarı çizginin içinde dur. - When riding the escalator, please hold the handrail and stand inside the yellow line.

Tırabzanı sıkıca tutun. - Hold on firmly to the handrail.

handrail
{i} merdiven parmaklığı
handrail
(İnşaat) korkuluk, parmaklık
handrail
{i} trabzan
handrail
(Mukavele) küpeşte
İngilizce - İngilizce
handrail
a rail used to provide employees with a handhold for support

  Heceleme

  a rail used to pro·vide employees with a hand·hold for sup·port

  Türkçe nasıl söylenir

  ı reyl yuzd tı prıvayd employiz wîdh ı händhōld fôr sıpôrt

  Telaffuz

  /ə ˈrāl ˈyo͞ozd tə prəˈvīd emˈploiēz wəᴛʜ ə ˈhandˌhōld ˈfôr səˈpôrt/ /ə ˈreɪl ˈjuːzd tə prəˈvaɪd ɛmˈplɔɪiːz wɪð ə ˈhændˌhoʊld ˈfɔːr səˈpɔːrt/

  Günün kelimesi

  dinkum