a quantity that can assume any of a set of values

listen to the pronunciation of a quantity that can assume any of a set of values
İngilizce - Türkçe

a quantity that can assume any of a set of values teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

variable
{i} değişken

h bir kukla değişkendir. - h is a dummy variable.

C'deki değişken isimler büyük küçük harfe duyarlıdır. - Variable names in C are case sensitive.

variable
{i} mat. değişken
variable
{s} kararsız
variable
{i} değişen şey
variable
{i} tutarsızlık
variable
(Askeri) değişen rüzgar
variable
{i} değişkenlik
variable
değişken nicelik
variable
sebatsız
variable
{i} çelişki
variable
(sıfat) değişken, değişen, dönek, kararsız
variable
{i} uyuşmazlık
variable
{s} değişen
variable
{i} değişken şey
variable
(İnşaat) değişken, değişebilir
variable
{i} fikir ayrılığı
variable
(Tıp) Cinsinden başka türlü
İngilizce - İngilizce
variable
a quantity that can assume any of a set of values

  Heceleme

  a quan·ti·ty that Can as·sume a·ny of a SET of values

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kwäntıti dhıt kın ısum eni ıv ı set ıv välyuz

  Telaffuz

  /ə ˈkwäntətē ᴛʜət kən əˈso͞om ˈenē əv ə ˈset əv ˈvalyo͞oz/ /ə ˈkwɑːntətiː ðət kən əˈsuːm ˈɛniː əv ə ˈsɛt əv ˈvæljuːz/

  Günün kelimesi

  vivify