a proprietary operating system for apollo's domain engineering workstations

listen to the pronunciation of a proprietary operating system for apollo's domain engineering workstations
İngilizce - Türkçe

a proprietary operating system for apollo's domain engineering workstations teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aegis
saye
aegis
himaye
aegis
{i} koruma
aegis
(Askeri) Su üstü gemilerine bir savunma şemsiyesi sağlamak amacıyla bilgisayarların, radarların ve güdümlü mermilerin bir araya getirildiği bir birleşik gemi silah sistemi. Bu sistem havadan, denizden ve karadan atılan silahları otomatik olarak tespit etme, izleme ve imha etme yeteneğine sahiptir
aegis
{i} siper
aegis
{i} kalkan
İngilizce - İngilizce
aegis
a proprietary operating system for apollo's domain engineering workstations

  Heceleme

  a pro·pri·e·ta·ry operating sys·tem for apollo's do·main en·gi·neer·ing workstations

  Türkçe nasıl söylenir

  ı prıprayıteri ôpıreytîng sîstım fôr ıpälōz dōmeyn encınîrîng wırksteyşınz

  Telaffuz

  /ə prəˈprīəˌterē ˈôpərˌātəɴɢ ˈsəstəm ˈfôr əˈpälōz dōˈmān ˈenʤəˈnərəɴɢ ˈwərkˌstāsʜənz/ /ə prəˈpraɪəˌtɛriː ˈɔːpɜrˌeɪtɪŋ ˈsɪstəm ˈfɔːr əˈpɑːloʊz doʊˈmeɪn ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ ˈwɜrkˌsteɪʃənz/

  Günün kelimesi

  harlequin