a professional who has been trained to assess the value of property

listen to the pronunciation of a professional who has been trained to assess the value of property
İngilizce - Türkçe

a professional who has been trained to assess the value of property teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

appraiser
muhammin
appraiser
değer biçici
appraiser
{i} değer biçen kimse
appraiser
(isim) değer biçen kimse
appraiser
(Mimarlık) ölçmeci, metrajcı eksper
appraiser
değer biçen kişi
İngilizce - İngilizce
appraiser
a professional who has been trained to assess the value of property

  Heceleme

  a pro·fes·sion·al who has been trained to as·sess the val·ue of prop·er·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ı prıfeşınıl hu hız bın treynd tı ıses dhi välyu ıv präpırti

  Telaffuz

  /ə prəˈfesʜənəl ˈho͞o həz bən ˈtrānd tə əˈses ᴛʜē ˈvalyo͞o əv ˈpräpərtē/ /ə prəˈfɛʃənəl ˈhuː həz bən ˈtreɪnd tə əˈsɛs ðiː ˈvæljuː əv ˈprɑːpɜrtiː/

  Günün kelimesi

  plenipotentiary