a process for possession of a church in a spiritual court

listen to the pronunciation of a process for possession of a church in a spiritual court
İngilizce - Türkçe

a process for possession of a church in a spiritual court teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spoliation
yağma etme
spoliation
talan
spoliation
{i} kanıtları yok etme
spoliation
bir vesikayı tahrif veya imha
spoliation
{i} yağma
spoliation
{i} gasp
spoliation
kaçakçılık şüphesiyle takip edilmekte olan bir gemideki belgelerin önceden imhası
İngilizce - İngilizce
spoliation
a process for possession of a church in a spiritual court

  Heceleme

  a proc·ess for pos·ses·sion of a church in a spir·i·tu·al Court

  Türkçe nasıl söylenir

  ı prôses fôr pızeşın ıv ı çırç în ı spîrîçwıl kôrt

  Telaffuz

  /ə ˈprôˌses ˈfôr pəˈzesʜən əv ə ˈʧərʧ ən ə ˈspərəʧwəl ˈkôrt/ /ə ˈprɔːˌsɛs ˈfɔːr pəˈzɛʃən əv ə ˈʧɜrʧ ɪn ə ˈspɪrɪʧwəl ˈkɔːrt/

  Günün kelimesi

  dystopia