a pot or vessel with a large neck, formerly used by physicians and alchemists

listen to the pronunciation of a pot or vessel with a large neck, formerly used by physicians and alchemists
İngilizce - Türkçe

a pot or vessel with a large neck, formerly used by physicians and alchemists teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

jordan
Ürdün

Jessie, ölüm sessizliği içinde Ürdün'e baktı - Jessie stared at Jordan in dead silence.

Sonra İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek için Celile'den Ürdün'e geldi. - Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John.

İngilizce - İngilizce
jorden
jordan
a pot or vessel with a large neck, formerly used by physicians and alchemists