a pointer that does not point to any data object

listen to the pronunciation of a pointer that does not point to any data object
İngilizce - Türkçe

a pointer that does not point to any data object teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

null pointer
(Bilgisayar) boş işaretçisi
İngilizce - İngilizce
null pointer
a pointer that does not point to any data object

  Heceleme

  a point·er that does not point to a·ny da·ta ob·ject

  Türkçe nasıl söylenir

  ı poyntır dhıt dîz nät poynt tı eni deytı ıbcekt

  Telaffuz

  /ə ˈpointər ᴛʜət dəz ˈnät ˈpoint tə ˈenē ˈdātə əbˈʤekt/ /ə ˈpɔɪntɜr ðət dɪz ˈnɑːt ˈpɔɪnt tə ˈɛniː ˈdeɪtə əbˈʤɛkt/

  Günün kelimesi

  pogonip