a pointed portion of an insect or arachnid used for attack

listen to the pronunciation of a pointed portion of an insect or arachnid used for attack
İngilizce - Türkçe

a pointed portion of an insect or arachnid used for attack teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sting
sokmak
sting
{i} iğne (arı vs.)
sting
arı sokmasına benzeyen acı
sting
(Arılık) arı sokması

Arı sokması çok acı verici olabilir. - A bee sting can be very painful.

Arı sokması, acı bir şeydir. - A bee sting is a painful thing.

sting
yakıcılık
sting
ısırgan tüyü
sting
sızlamak
sting
sızlatmak
sting
{f} sok

Arı sizi nerede soktu? - Where did the bee sting you?

Bir yaban arısı beni soktu. - I got a nasty sting from a wasp.

sting
{i} batma

Kimin iğne batması daha ağrılıdır: Bir arının mı yoksa bir yaban arısının mı? - Whose sting is more painful: a bee's or a wasp's?

sting
{i} sızı
sting
acı vermek
sting
{f} kazıklamak
sting
{i} iğne

Kimin iğne batması daha ağrılıdır: Bir arının mı yoksa bir yaban arısının mı? - Whose sting is more painful: a bee's or a wasp's?

sting
{f} yanmak
sting
{f} kışkırtmak
sting
{f} acıtmak
sting
{f} tahrik etmek
sting
{f} içine oturmak
sting
(Tıp) Sokma, diken yarası
İngilizce - İngilizce
sting
stinger
a pointed portion of an insect or arachnid used for attack

  Heceleme

  a point·ed por·tion of an in·sect or a·rach·nid used for at·tack

  Türkçe nasıl söylenir

  ı poyntıd pôrşın ıv ın însekt ır ıräknıd yuzd fôr ıtäk

  Telaffuz

  /ə ˈpointəd ˈpôrsʜən əv ən ˈənˌsekt ər ərˈaknəd ˈyo͞ozd ˈfôr əˈtak/ /ə ˈpɔɪntəd ˈpɔːrʃən əv ən ˈɪnˌsɛkt ɜr ɜrˈæknəd ˈjuːzd ˈfɔːr əˈtæk/

  Günün kelimesi

  catechumen