a physical disturbance such as an earthquake or upheaval

listen to the pronunciation of a physical disturbance such as an earthquake or upheaval
İngilizce - Türkçe

a physical disturbance such as an earthquake or upheaval teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

convulsion
(Tıp) havale

Ateşe bağlı olarak ortaya çıkan havalelerde, ateşin çok yükselmesinden ziyade aniden yükselmesi rol oynar.

convulsion
{i} kasılma

Bir hastanın kasılmaları olduğunda ne yapılmalı? - What must be done when a patient has convulsions?

convulsion
ihtilal
convulsion
çırpınmak
convulsion
karışıklık
convulsion
çırpınma

Bir hastanın çırpınmaları olduğunda ne yapılmalıdır? - What must be done when a patient has convulsions?

convulsion
kıvranma
convulsion
sarsılma
convulsion
konvülsiyon

Bir hastanın konvülsiyonları olduğunda ne yapılmalı? - What must be done when a patient has convulsions?

convulsion
Çırpınma, ihtilaç, ıspazmoz
convulsion
{i} sarsıntı
convulsion
(Biyoloji) konvülziyon
convulsion
(isim) çırpınma, kasılma, katılma, sarsıntı
İngilizce - İngilizce
convulsion
a physical disturbance such as an earthquake or upheaval

  Heceleme

  a phys·i·cal dis·turb·ance such as an earth·quake or up·heav·al

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fîzîkıl dîstırbıns sʌç äz ın ırthkweyk ır ıphivıl

  Telaffuz

  /ə ˈfəzəkəl dəˈstərbəns ˈsəʧ ˈaz ən ˈərᴛʜˌkwāk ər əpˈhēvəl/ /ə ˈfɪzɪkəl dɪˈstɜrbəns ˈsʌʧ ˈæz ən ˈɜrθˌkweɪk ɜr əpˈhiːvəl/

  Günün kelimesi

  bastion