a person who prepares technical drawings and plans

listen to the pronunciation of a person who prepares technical drawings and plans
İngilizce - Türkçe

a person who prepares technical drawings and plans teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

drafter
(Askeri) YAZAN, KALEME ALAN: Gönderecek makam veya yayımlayacak subay tarafından, gönderilecek mesajı fiilen kaleme alan kimse. Bak. "originator"
drafter
{i} tasarı hazırlayan kimse
drafter
{i} teknik ressam
drafter
{i} tasarımcı
drafter
{i} plânlayan kimse
İngilizce - İngilizce
drafter
a person who prepares technical drawings and plans

  Heceleme

  a per·son who prepares tech·ni·cal drawings and plans

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın hu priperz teknîkıl drôîngz ınd plänz

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən ˈho͞o prēˈperz ˈteknəkəl ˈdrôəɴɢz ənd ˈplanz/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː priːˈpɛrz ˈtɛknɪkəl ˈdrɔːɪŋz ənd ˈplænz/

  Günün kelimesi

  dissert