a person who practices nudity for reasons of health or religion

listen to the pronunciation of a person who practices nudity for reasons of health or religion
İngilizce - Türkçe

a person who practices nudity for reasons of health or religion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nudist
çıplaklık yanlısı
nudist
nüdist

Doğu Almanya'da birçok nüdist plajı vardır. - There are many nudist beaches in East Germany.

nudist
çıplak

Tom ve Mary bir çıplaklar kulübüne gittiler. - Tom and Mary went to a nudist club.

naturist
{i} doğacı
naturist
(isim) doğacı
nudist
(Tıp) Çıplak yaşama taraftarı
nudist
{i} çıplak dolaşan kimse
nudist
çıplak dolaşan kişi
nudist
çıplak dolaşan
nudist
{i} çıplaklık taraftarı kimse
İngilizce - İngilizce
naturist
nudist
nudist-
a person who practices nudity for reasons of health or religion

  Heceleme

  a per·son who practices nu·di·ty for reasons of health or re·li·gion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın hu präktısız nudîti fôr rizınz ıv helth ır rilîcın

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ˈpraktəsəz ˈno͞odətē ˈfôr ˈrēzənz əv ˈhelᴛʜ ər rēˈləʤən/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ˈpræktəsəz ˈnuːdɪtiː ˈfɔːr ˈriːzənz əv ˈhɛlθ ɜr riːˈlɪʤən/

  Günün kelimesi

  jaywalk