a person who frees or liberates

listen to the pronunciation of a person who frees or liberates
İngilizce - Türkçe

a person who frees or liberates teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

liberator
azat eden
liberator
kurtarıcı
liberator
{i} azat eden kimse
liberator
serbest bırakan kimse
İngilizce - İngilizce
liberator
a person who frees or liberates