a paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking

listen to the pronunciation of a paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking
İngilizce - Türkçe

a paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prospectus
prospektüs

Tom dört farklı üniversitelerden prospektüsleri sipariş verdi. - Tom ordered prospectuses from four different universities.

Prospektüsleri okumadın mı? - Didn't you read the prospectus?

prospectus
{i} tanıtıcı broşür [brit.]
prospectus
(Kanun,Ticaret) izahname
prospectus
(Kanun) izahat
prospectus
(Ticaret) tarifname
prospectus
tanıtmalık
prospectus
tanıtma broşürü
prospectus
{i} tarife
prospectus
(isim) prospektüs, tarife, proje, tanıtıcı broşür [brit.]
prospectus
yayımlanacak kitabı ayrıntılı olarak tarif eden broşür
prospectus
{i} proje
İngilizce - İngilizce
prospectus
a paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking

  Heceleme

  a pa·per or pam·phlet containing in·for·ma·tion of a pro·posed un·der·tak·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı peypır ır pämflıt kınteynîng înfôrmeyşın ıv ı prıpōzd ʌndırteykîng

  Telaffuz

  /ə ˈpāpər ər ˈpamflət kənˈtānəɴɢ ənˈfôrˈmāsʜən əv ə prəˈpōzd ˈəndərˌtākəɴɢ/ /ə ˈpeɪpɜr ɜr ˈpæmflət kənˈteɪnɪŋ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən əv ə prəˈpoʊzd ˈʌndɜrˌteɪkɪŋ/

  Günün kelimesi

  bandersnatch