a mixture of sugar, cocoa and milk used to make industrial chocolate

listen to the pronunciation of a mixture of sugar, cocoa and milk used to make industrial chocolate
İngilizce - Türkçe

a mixture of sugar, cocoa and milk used to make industrial chocolate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crumb
{i} kırıntı

Bana süpürge ve faraşı ver lütfen. Yere bazı kırıntılar döktüm. - Pass me the broom and dustpan, please. I spilled some crumbs on the floor.

Bu çocuklar ördeklere ekmek kırıntıları attılar, onları gördüm. - These children threw the bread crumbs to the ducks, I saw them.

crumb
argo değersiz kimse
crumb
ekmek kırıntısı
crumb
çok az miktar
crumb
(Aİ) ciğeri beş para etmez adam
crumb
kırıntılarla süslemek sofradan kırıntıları toplamak
crumb
{f} ufalamak
crumb
{f} galetaya bulamak
crumb
{i} değersiz kimse
crumb
{i} parça, zerre
crumb
{i} ekmek içi
crumb
{i} zerre
İngilizce - İngilizce
crumb
a mixture of sugar, cocoa and milk used to make industrial chocolate