a member of the mormon church

listen to the pronunciation of a member of the mormon church
İngilizce - Türkçe

a member of the mormon church teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mormon
1830 senesinde New York eyaletinde Joseph Smith tarafmdan kurulan bir mezhebin üyesi
a member of
üye olmak
mormon
MormonismMormon mezhebi usulu
mormon
Mormonlara özgü
mormon
Book of Mormon bu mezhebin kitabı
İngilizce - İngilizce
latter-day saint
mormon
a member of the mormon church

  Heceleme

  a Mem·ber of the Mor·mon church

  Türkçe nasıl söylenir

  ı membır ıv dhi môrmın çırç

  Telaffuz

  /ə ˈmembər əv ᴛʜē ˈmôrmən ˈʧərʧ/ /ə ˈmɛmbɜr əv ðiː ˈmɔːrmən ˈʧɜrʧ/

  Günün kelimesi

  proboscis