a meeting where the quarterback announces the play to his teammates

listen to the pronunciation of a meeting where the quarterback announces the play to his teammates
İngilizce - Türkçe

a meeting where the quarterback announces the play to his teammates teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

huddle
(Askeri) Bir yere toplanmak
huddle
yumaklanmak
huddle
birbirine sokulmuş insanlar
huddle
{f} bir araya toplan

Penguenler ısınmak için bir araya toplanırlar. - Penguins often huddle together to keep warm.

Onlar bir araya toplandılar. - They huddled together.

huddle
yığın
huddle
toplanmak
huddle
düzensiz ve karışık toplanmış eşya
huddle
birbirine sokulmak
huddle
{f} toplamak
huddle
(isim) kalabalık, yığın, karışıklık
huddle
acele ile karmakarışık tıkmak acele ile biraraya toplamak
huddle
{f} bir araya sıkışmak
huddle
{f} tıkıştırmak
huddle
{f} birbirine sokulup sarılmak
huddle
{f} bir araya toplamak
huddle
{f} sürü gibi toplanmak
huddle
{i} karışıklık
huddle
{f} aceleyle giyinmek
İngilizce - İngilizce
huddle
a meeting where the quarterback announces the play to his teammates

  Heceleme

  a meet·ing where the quar·ter·back announces the play to his teammates

  Türkçe nasıl söylenir

  ı mitîng hwer dhi kwôrtırbäk ınaunsîz dhi pley tı hîz timmeyts

  Telaffuz

  /ə ˈmētəɴɢ ˈhwer ᴛʜē ˈkwôrtərˌbak əˈnounsəz ᴛʜē ˈplā tə həz ˈtēmˌmāts/ /ə ˈmiːtɪŋ ˈhwɛr ðiː ˈkwɔːrtɜrˌbæk əˈnaʊnsɪz ðiː ˈpleɪ tə hɪz ˈtiːmˌmeɪts/

  Günün kelimesi

  nidorosity