a medicine used to relieve pain

listen to the pronunciation of a medicine used to relieve pain
İngilizce - Türkçe

a medicine used to relieve pain teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

painkiller
{i} ağrı kesici

Tom kazadan sonra bir ağrı kesici bağımlısı oldu. - Tom got addicted to painkillers after his accident.

Lütfen bana bir ağrı kesici verin. - Please give me a painkiller.

analgesic
ağrı kesen ilaç
analgesic
ağrı kesici

Ağrı şiddetliyse ağrı kesici kullanılabilir. - Analgesics may be used if pain is severe.

Endorfinler doğal ağrı kesicilerdir. - Endorphines are natural analgesics.

analgesic
(Tıp) Ağrı dindiren ilaçlar
analgesic
{i} analjezik ilaç
analgesic
(Tıp) Analjeziye ait, analjezik (analjetik)
analgesic
{s} analjezik

Bana biraz analjezik verin. - Please give me some analgesic.

analgesic
{i} ağrı kesici ilaç
analgesic
s., i. ağrı kesici, analjezik
painkiller
(isim) ağrı kesici
painkiller
i., k.dili. ağrı kesici ilaç, ağrı kesici
painkiller
dili ağrı dindirici ilâç
İngilizce - İngilizce
Anodyne
painkiller
analgesic
a medicine used to relieve pain

  Heceleme

  a me·di·cine used to re·lieve pain

  Türkçe nasıl söylenir

  ı medısın yuzd tı riliv peyn

  Telaffuz

  /ə ˈmedəsən ˈyo͞ozd tə rēˈlēv ˈpān/ /ə ˈmɛdəsən ˈjuːzd tə riːˈliːv ˈpeɪn/

  Günün kelimesi

  bandersnatch