a medical doctor specializing in psychiatry

listen to the pronunciation of a medical doctor specializing in psychiatry
İngilizce - Türkçe

a medical doctor specializing in psychiatry teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

psychiatrist
psikiyatrist

Tom şimdi gerçekten psikiyatrist mi? - Is Tom really a psychiatrist now?

Tom ayda bir ya da iki kez bir psikiyatristle görüşür. - Tom sees a psychiatrist once or twice a month.

psychiatrist
{i} akıl hastalıkları uzmanı

O, akıl hastalıkları uzmanını çağırdı. - She called the psychiatrist.

psychiatrist
ruh rekimi
psychiatrist
psikiyatr

Tom bir psikiyatrist. - Tom is a psychiatrist.

Gerçekten bir psikiyatriste ihtiyacın var. - You really need a psychiatrist.

psychiatrist
(Tıp) Akıl hastalıkları uzmanı, akliyeci
psychiatrist
{i} psikiyatr, psikiyatri uzmanı
İngilizce - İngilizce
psychiatrist
a medical doctor specializing in psychiatry

  Heceleme

  a me·di·cal doc·tor spe·cial·iz·ing in psy·chi·a·try

  Türkçe nasıl söylenir

  ı medıkıl dôktır speşılayzîng în saykayıtri

  Telaffuz

  /ə ˈmedəkəl ˈdôktər ˈspesʜəˌlīzəɴɢ ən sīˈkīətrē/ /ə ˈmɛdəkəl ˈdɔːktɜr ˈspɛʃəˌlaɪzɪŋ ɪn saɪˈkaɪətriː/

  Günün kelimesi

  pollywog