a man who likes many women and has short sexual relationships with them

listen to the pronunciation of a man who likes many women and has short sexual relationships with them
İngilizce - Türkçe

a man who likes many women and has short sexual relationships with them teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

womanizer
çapkın

Sami umutsuz bir çapkındı. - Sami was a hopeless womanizer.

womanizer
zampara

Sami umutsuz bir zamparaydı. - Sami was a hopeless womanizer.

philanderer
flört eden
philanderer
kadın peşinde koşan erkek
philanderer
kur yapan adam
womanizer
kadın düşkünü
womanizer
avratbaz
womaniser
Çapkın, kadın avcısı, zampara
womanizer
Çapkın, kadın avcısı, zampara
philanderer
{i} kadın peşinden koşan erkek
philanderer
{i} flörtçü
philanderer
{i} zampara, çapkın erkek
philanderer
kadın düşkün
womanizer
(isim) çapkın, kadın avcısı, zampara
İngilizce - İngilizce
womanizer
womaniser
philanderer
a man who likes many women and has short sexual relationships with them

  Heceleme

  a man who likes ma·ny wo·men and has Short sex·u·al relationships with them

  Türkçe nasıl söylenir

  ı män hu layks meni wîmın ınd hız şôrt sekşuıl rileyşınşîps wîdh dhım

  Telaffuz

  /ə ˈman ˈho͞o ˈlīks ˈmenē ˈwəmən ənd həz ˈsʜôrt ˈseksʜo͞oəl rēˈlāsʜənˌsʜəps wəᴛʜ ᴛʜəm/ /ə ˈmæn ˈhuː ˈlaɪks ˈmɛniː ˈwɪmən ənd həz ˈʃɔːrt ˈsɛkʃuːəl riːˈleɪʃənˌʃɪps wɪð ðəm/

  Günün kelimesi

  pullulate