a little horse, a stupid fellow, a hawk

listen to the pronunciation of a little horse, a stupid fellow, a hawk
İngilizce - Türkçe

a little horse, a stupid fellow, a hawk teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hobby
hobi

Babamın hobisi gül yetiştirmektir. - My father's hobby is growing roses.

Hobinden bahsettin mi? - Did you talk about your hobby?

hobby
{i} özel zevk
hobby
(Tıp) Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi
hobby
düşkü
hobby
{i} merak

Tom model demiryolu meraklısı. - Tom is a model railroad hobbyist.

Tom kendine meraklı diyor. - Tom calls himself a hobbyist.

hobby
Falco subbuteo
hobby
ride a hobby aşırı bir meraka sahip olmak
hobby
{i} delice doğan
İngilizce - İngilizce
{n} hobby
a little horse, a stupid fellow, a hawk