a line which is instantaneously parallel to fluid flow

listen to the pronunciation of a line which is instantaneously parallel to fluid flow
a line which is instantaneously parallel to fluid flow

  Heceleme

  a line which I·s in·stan·ta·ne·ous·ly par·al·lel to flu·id flow

  Türkçe nasıl söylenir

  ı layn hwîç îz înstıntäniısli perılel tı fluıd flō

  Telaffuz

  /ə ˈlīn ˈhwəʧ əz ˌənstənˈtanēəslē ˈperəˌlel tə ˈflo͞oəd ˈflō/ /ə ˈlaɪn ˈhwɪʧ ɪz ˌɪnstənˈtæniːəsliː ˈpɛrəˌlɛl tə ˈfluːəd ˈfloʊ/

  Günün kelimesi

  collage