a large blowlamp used to control weeds etc

listen to the pronunciation of a large blowlamp used to control weeds etc
İngilizce - Türkçe

a large blowlamp used to control weeds etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

flame gun
alev topu
flame gun
(İnşaat) pürmüz
İngilizce - İngilizce
flame gun
a large blowlamp used to control weeds etc