a joke that is appreciated only by members of some particular group of people

listen to the pronunciation of a joke that is appreciated only by members of some particular group of people
İngilizce - Türkçe

a joke that is appreciated only by members of some particular group of people teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in-joke
Bir grup içinde, sadece o gruptakilerin arasında anlaşılan espri ya da şaka
İngilizce - İngilizce
in-joke
a joke that is appreciated only by members of some particular group of people

  Heceleme

  a joke that I·s ap·pre·ci·a·ted on·ly by members of some par·ti·cu·lar group of peo·ple

  Türkçe nasıl söylenir

  ı cōk dhıt îz ıprişieytîd ōnli bay membırz ıv sʌm pırtîkyılır grup ıv pipıl

  Telaffuz

  /ə ˈʤōk ᴛʜət əz əˈprēsʜēˌātəd ˈōnlē ˈbī ˈmembərz əv ˈsəm pərˈtəkyələr ˈgro͞op əv ˈpēpəl/ /ə ˈʤoʊk ðət ɪz əˈpriːʃiːˌeɪtɪd ˈoʊnliː ˈbaɪ ˈmɛmbɜrz əv ˈsʌm pɜrˈtɪkjəlɜr ˈɡruːp əv ˈpiːpəl/