a joke, an attempt to fool someone or to make them angry

listen to the pronunciation of a joke, an attempt to fool someone or to make them angry
İngilizce - Türkçe

a joke, an attempt to fool someone or to make them angry teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

wind-up
bitmek, sona ermek: "The show wound up with Fehmi reciting "Han Duvarları. - Müsamere, Fehmi'nin Han Duvarları'nı okumasıyla sona erdi."
wind-up
(sonuçta) (belirli bir yer veya durumda) bulunmak: "The pair of them wound up in jail. - Onların her ikisi hapsi boyladı."; "İf you keep on like this you'll wind up bankrupt. - Böyle devam edersen iflas edersin."
İngilizce - İngilizce
wind-up

Is this a wind-up, or what? No, no, it's true. He can really do it..

a joke, an attempt to fool someone or to make them angry