a game in which participants act out a word or phrase for others to guess

listen to the pronunciation of a game in which participants act out a word or phrase for others to guess
İngilizce - Türkçe

a game in which participants act out a word or phrase for others to guess teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

charades
pandomimle bir kimsenin diğerlerine bir kelime ve ismi anlatmaya çalıştığı salon oyunu
charades
sessiz sinema oyun

Tom sessiz sinema oyunu oynamada iyi değil. - Tom isn't good at playing charades.

charades
sessiz sinema oyunu

Tom sessiz sinema oyunu oynamada iyi değil. - Tom isn't good at playing charades.

charades
Maskaralık
charades
Sessiz sinema oyunu, pandomimle bir kimsenin diğerlerine bir kelime ve ismi anlatmaya çalıştığı oyun
İngilizce - İngilizce
charades
a game in which participants act out a word or phrase for others to guess

  Türkçe nasıl söylenir

  ı geym în hwîç pärtîsıpınts äkt aut ı wırd ır freyz fôr ʌdhırz tı ges

  Telaffuz

  /ə ˈgām ən ˈhwəʧ pärˈtəsəpənts ˈakt ˈout ə ˈwərd ər ˈfrāz ˈfôr ˈəᴛʜərz tə ˈges/ /ə ˈɡeɪm ɪn ˈhwɪʧ pɑːrˈtɪsəpənts ˈækt ˈaʊt ə ˈwɜrd ɜr ˈfreɪz ˈfɔːr ˈʌðɜrz tə ˈɡɛs/

  Günün kelimesi

  luxuriant