a fortified defensive structure

listen to the pronunciation of a fortified defensive structure
İngilizce - Türkçe

a fortified defensive structure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fortress
{i} kale

Askerler kısa sürede kaleyi istila ettiler. - The soldiers soon overran the fortress.

Kale düşmanın ellerindeydi. - The fortress was in the enemy's hands.

fortress
{i} hisar

Eski hisarın kalıntılarına bakıyorduk. - We were looking at the ruins of the old fortress.

fort
işi devam ettirmek
fort
(Askeri) müstahkem mevki
fortress
büyük kale
fortress
büyük hisar
fort
kale

O, kırk sekiz kale yaptı. - He built forty-eight forts.

Onlar kaleyi düşmana terk ettiler. - They abandoned the fort to the enemy.

fort
istihkam
fortress
istihkam
fort
yürütmek
fort
müdafaa etmek
fort
(Askeri) TABYA: Liman savunma birliklerinin bulunduğu arazi bölgesi
fortress
istihkâm kale
fortress
(Askeri) KALE, MÜSTAHKEM GARNİZON, MÜSTAHKEM MEVKİ: Bir şehri de içine almak üzere, daire şeklinde de tahkim edilmiş bir bölge
İngilizce - İngilizce
fortress
fort
a fortified defensive structure

  Heceleme

  a for·ti·fied de·fen·sive struc·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fôrtıfayd dîfensîv strʌkçır

  Telaffuz

  /ə ˈfôrtəˌfīd dəˈfensəv ˈstrəkʧər/ /ə ˈfɔːrtəˌfaɪd dɪˈfɛnsɪv ˈstrʌkʧɜr/

  Günün kelimesi

  eschatology