a form of limited metamorphosis in some arthropods

listen to the pronunciation of a form of limited metamorphosis in some arthropods
İngilizce - İngilizce
anamorphosis
a form of limited metamorphosis in some arthropods

  Heceleme

  a form of li·mi·ted Met·amor·phosis in some arthropods

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fôrm ıv lîmıtıd metımôrfısıs în sʌm ärthrıpädz

  Telaffuz

  /ə ˈfôrm əv ˈləmətəd ˌmetəˈmôrfəsəs ən ˈsəm ˈärᴛʜrəˌpädz/ /ə ˈfɔːrm əv ˈlɪmətəd ˌmɛtəˈmɔːrfəsəs ɪn ˈsʌm ˈɑːrθrəˌpɑːdz/

  Günün kelimesi

  katabasis