a floral bract of a grass flower

listen to the pronunciation of a floral bract of a grass flower
İngilizce - Türkçe

a floral bract of a grass flower teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lemma
ön kuram
lemma
{i} başta kabul edilmiş teorem
lemma
yardımcı önerme

Şimdi, bu yardımcı önermenin nasıl ana önermemizi kanıtlamak için kullanılabileceğini gösteriyoruz. - Now, we show how this lemma can be used to prove our main theorem.

lemma
yardımcı teorem
lemma
önsav
palea
pulcuk
lemma
(Botanik, Bitkibilim) İç kavuz
lemma
{i} baş kelime
lemma
{i} başlık
lemma
bir şiir veya yazı önsözü
İngilizce - İngilizce
lemma
palea
a floral bract of a grass flower