a female given name of historical use only

listen to the pronunciation of a female given name of historical use only
İngilizce - İngilizce
Olympias
A given name
Berkeley
Female given name
Mai
a given name
Etna
female given name
Olympias
female given name
Angie
female given name
Sapphire
a female given name of historical use only

  Heceleme

  a fe·male giv·en name of his·to·ri·cal use on·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fimeyl gîvın neym ıv hîstôrîkıl yus ōnli

  Telaffuz

  /ə ˈfēˌmāl ˈgəvən ˈnām əv həˈstôrəkəl ˈyo͞os ˈōnlē/ /ə ˈfiːˌmeɪl ˈɡɪvən ˈneɪm əv hɪˈstɔːrɪkəl ˈjuːs ˈoʊnliː/

  Günün kelimesi

  extramundane