a fatty, insoluble substance in blood

listen to the pronunciation of a fatty, insoluble substance in blood
İngilizce - Türkçe

a fatty, insoluble substance in blood teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lipid
(Biyokimya) yağ
lipid
lipit
lipid
i., biyokim. lipit
lipid
(Tıp) Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid
İngilizce - İngilizce
lipid
a fatty, insoluble substance in blood