a facility where trees and shrubs are cultivated for exhibition

listen to the pronunciation of a facility where trees and shrubs are cultivated for exhibition
İngilizce - Türkçe

a facility where trees and shrubs are cultivated for exhibition teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

arboretum
bilimsel ağaç yetiştirme alanı
arboretum
botanik park
arboretum
bilimsel amaçlarla ağaç yetiştirilen alan
arboretum
{i} botanik bahçesi

Tom ve Mary botanik bahçesinde yürüdü. - Tom and Mary walked through the arboretum.

arboretum
{i} bilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alan
arboretum
{i} arboretum
İngilizce - İngilizce
arboretum
a facility where trees and shrubs are cultivated for exhibition

  Heceleme

  a fa·ci·li·ty where trees and shrubs are cul·ti·va·ted for ex·hi·bi·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fısîlîti hwer triz ınd şrʌbz ır kʌltıveytıd fôr eksıbîşın

  Telaffuz

  /ə fəˈsələtē ˈhwer ˈtrēz ənd ˈsʜrəbz ər ˈkəltəˌvātəd ˈfôr ˌeksəˈbəsʜən/ /ə fəˈsɪlɪtiː ˈhwɛr ˈtriːz ənd ˈʃrʌbz ɜr ˈkʌltəˌveɪtəd ˈfɔːr ˌɛksəˈbɪʃən/

  Günün kelimesi

  eschatology