a duck that decoys or lures others

listen to the pronunciation of a duck that decoys or lures others
İngilizce - İngilizce
{n} decoy-duck
a duck that decoys or lures others

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dʌk dhıt dikoyz ır lûrz ʌdhırz

  Telaffuz

  /ə ˈdək ᴛʜət ˈdēkoiz ər ˈlo͝orz ˈəᴛʜərz/ /ə ˈdʌk ðət ˈdiːkɔɪz ɜr ˈlʊrz ˈʌðɜrz/

  Günün kelimesi

  sass