a defect or shortcoming in something

listen to the pronunciation of a defect or shortcoming in something
İngilizce - İngilizce
limitation
a defect or shortcoming in something

  Heceleme

  a de·fect or short·com·ing in some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dîfekt ır şôrtkʌmîng în sʌmthîng

  Telaffuz

  /ə dəˈfekt ər ˈsʜôrtˌkəməɴɢ ən ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə dɪˈfɛkt ɜr ˈʃɔːrtˌkʌmɪŋ ɪn ˈsʌmθɪŋ/