a covetous, grasping, mean person; esp

listen to the pronunciation of a covetous, grasping, mean person; esp
İngilizce - Türkçe

a covetous, grasping, mean person; esp teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

miser
kibritçi
miser
demirhindi
miser
hasis
miser
para canlısı
miser
zengin cimri
miser
hkr.cimri
miser
{i} pinti

Yaşlanınca pinti parayla cömert olmayı öğrendi. - Late in life the miser learned to be generous with money.

Zenginler çoğu kez pintidirler. - The rich are often misers.

miser
{i} cimri

Bir cimri tedbirli olduğu için değil fakat açgözlü olduğu için para biriktirir. - A miser hoards money not because he is prudent but because he is greedy.

Onun zengin olduğu doğru ama bir cimridir. - It is true he is rich, but he is a miser.

miser
{i} paragöz
miser
pinti kimse
miser
cimri kimse
İngilizce - İngilizce
miser
a covetous, grasping, mean person; esp