a copy of an original writing

listen to the pronunciation of a copy of an original writing
İngilizce - Türkçe

a copy of an original writing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

estreat
asıl mahkemekaydının sureti
estreat
{i} mahkeme kaydının kopyası
estreat
(isim) mahkeme kaydının kopyası
estreat
infaz için kayıtlardan çıkarmak
İngilizce - İngilizce
{n} estreat
a copy of an original writing

  Heceleme

  a co·py of an o·rig·i·nal wri·ting

  Türkçe nasıl söylenir

  ı käpi ıv ın ırîcınıl raytîng

  Telaffuz

  /ə ˈkäpē əv ən ərˈəʤənəl ˈrītəɴɢ/ /ə ˈkɑːpiː əv ən ɜrˈɪʤənəl ˈraɪtɪŋ/