a convulsive involuntary contraction of a muscle or group of muscles

listen to the pronunciation of a convulsive involuntary contraction of a muscle or group of muscles
İngilizce - Türkçe

a convulsive involuntary contraction of a muscle or group of muscles teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spasm
kasılma
spasm
i., tıb. spazm, kasınç, kasılım, kasılma
spasm
sinir kasılması
spasm
ıspazmos
spasm
birden gelip geçen heyecan veya gayret
spasm
{i} çırpınma
spasm
{i} ağrı
spasm
{i} spazm

Ben sol bacağımda bir tür spazm hissediyorum. - I feel a sort of spasm in my left leg.

spasm
(Tıp) Bir kasın istek dışında olara birdenbire ve şiddetle kasılası, spazm
İngilizce - İngilizce
spasm
a convulsive involuntary contraction of a muscle or group of muscles

  Heceleme

  a con·vul·sive in·vol·un·ta·ry con·trac·tion of a mus·cle or group of muscles

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kınvʌlsîv învälınteri kınträkşın ıv ı mʌsıl ır grup ıv mʌsılz

  Telaffuz

  /ə kənˈvəlsəv ənˈvälənˌterē kənˈtraksʜən əv ə ˈməsəl ər ˈgro͞op əv ˈməsəlz/ /ə kənˈvʌlsɪv ɪnˈvɑːlənˌtɛriː kənˈtrækʃən əv ə ˈmʌsəl ɜr ˈɡruːp əv ˈmʌsəlz/

  Günün kelimesi

  moratorium