a composition in which a word and each syllable of it contains an enigma

listen to the pronunciation of a composition in which a word and each syllable of it contains an enigma
İngilizce - Türkçe

a composition in which a word and each syllable of it contains an enigma teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

charade
saçmalık
charade
zırva
charade
{i} sessiz sinema oyunu

Tom sessiz sinema oyunu oynamada iyi değil. - Tom isn't good at playing charades.

charade
{i} maskaralık

Bu maskaralıkla devam edemem. - I can't continue with this charade.

İngilizce - İngilizce
{n} charade
a composition in which a word and each syllable of it contains an enigma

  Heceleme

  a com·po·si·tion in which a word and each syl·la·ble of it contains an e·nig·ma

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kämpızîşın în hwîç ı wırd ınd iç sîlıbıl ıv ît kınteynz ın înîgmı

  Telaffuz

  /ə ˌkämpəˈzəsʜən ən ˈhwəʧ ə ˈwərd ənd ˈēʧ ˈsələbəl əv ət kənˈtānz ən əˈnəgmə/ /ə ˌkɑːmpəˈzɪʃən ɪn ˈhwɪʧ ə ˈwɜrd ənd ˈiːʧ ˈsɪləbəl əv ɪt kənˈteɪnz ən ɪˈnɪɡmə/

  Günün kelimesi

  obsequious