a company which has limited liability and offers its shares to the public

listen to the pronunciation of a company which has limited liability and offers its shares to the public
İngilizce - Türkçe

a company which has limited liability and offers its shares to the public teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

public limited company
kamu şirketi
public limited company
halka açık şirket
İngilizce - İngilizce
public limited company
a company which has limited liability and offers its shares to the public

  Heceleme

  a com·pa·ny which has li·mi·ted li·a·bi·li·ty and offers its shares to the pub·lic

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kʌmpıni hwîç hız lîmıtıd layıbîlîti ınd ôfırz îts şerz tı dhi pʌblîk

  Telaffuz

  /ə ˈkəmpənē ˈhwəʧ həz ˈləmətəd ˌlīəˈbələtē ənd ˈôfərz əts ˈsʜerz tə ᴛʜē ˈpəblək/ /ə ˈkʌmpəniː ˈhwɪʧ həz ˈlɪmətəd ˌlaɪəˈbɪlɪtiː ənd ˈɔːfɜrz ɪts ˈʃɛrz tə ðiː ˈpʌblɪk/

  Günün kelimesi

  ides