a coarse cloth stiffened with glue

listen to the pronunciation of a coarse cloth stiffened with glue
İngilizce - İngilizce
{n} buckram
A coarse cloth
matchcloth
a coarse cloth stiffened with glue

    Türkçe nasıl söylenir

    ı kôrs klôth stîfınd wîdh glu

    Telaffuz

    /ə ˈkôrs ˈklôᴛʜ ˈstəfənd wəᴛʜ ˈglo͞o/ /ə ˈkɔːrs ˈklɔːθ ˈstɪfənd wɪð ˈɡluː/