a club for ballooning enthusiasts

listen to the pronunciation of a club for ballooning enthusiasts
İngilizce - İngilizce
balloon club
a club for ballooning enthusiasts

  Türkçe nasıl söylenir

  ı klʌb fôr bılunîng enthuziäs

  Telaffuz

  /ə ˈkləb ˈfôr bəˈlo͞onəɴɢ enˈᴛʜo͞ozēˌas/ /ə ˈklʌb ˈfɔːr bəˈluːnɪŋ ɛnˈθuːziːˌæs/

  Günün kelimesi

  ort