a cliff

listen to the pronunciation of a cliff
İngilizce - Türkçe

a cliff teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cliff
uçurum

Araba uçuruma gitmiş olsaydı onlar ölmüş olacaktı. - They would have been killed if the car had gone over the cliff.

Araştırma ekibi onu uçurumun dibinde uzanırken buldu. - The search party found him lying at the foot of a cliff.

scar
Ameliyat izi
cliff
cliff dweller kanyonlarda veya dik kaya oyuklannda yaşayan ilkel Amerikalı
Cliff
{i} kayalık

Oğlu kayalıkların üstüne düştü. - His son fell over the cliff.

Kayalıktan dalış yapmak istiyorum. - I want to dive off the cliff.

cliff
kepez
cliff
(Coğrafya) yalıyar
scar
(Tıp) nedbe
scar
{f} yara izi bırak

Trajedi zihnimde bir yara izi bıraktı. - The tragedy left a scar on my mind.

scar
yara izi bırakmak
cliff
falez

Eski ev bir falez üzerinde bulunuyor. - The old house stands on a cliff.

Cliff
{i} sarp kayalık
Cliff
{i} yar
cliff
apartmanda oturan kimse
cliff
en heyecanlı yerinde kesilen seri film
scar
{f} çizmek
scar
(fiil) iz bırakmak, sıyırmak, çizmek
scar
{i} sıyrık
scar
(isim) yara izi, iz, çizik, sıyrık, geçmişin izi, kusur, kayalık, yalçın kaya, dev kaya
scar
{i} yalçın kaya
scar
{i} geçmişin izi
scar
skar,v.yara izi bırak: n.yara izi
scar
{f} iz bırakmak
scar
{i} iz
scar
{i} kayalık
scar
iz ol/iz bırak
scar
(Biyoloji) skar
scar
{i} çizik
scar
{i} kusur
scar
yara iz

Bazı yara izleri olabilir. - There may be some scars.

Yanağındaki yara izi artık neredeyse görünmüyor. - The scar on his cheek hardly shows now.

scar
geçmişin bıraktığı kötü etki
İngilizce - İngilizce
clift
scar
cliff
A cliff is a steep face of rock and soil
cliff
{i} bluff, headland, very steep rocky hill
cliff
{n} a mark in music, the key in music
cliff
{n} a rock, steep hill, precipice, clef
Cliff
A diminutive of the male given name Clifford
Cliff
{i} male first name; family name
cliff
A high, very steep to perpendicular or overhanging face of rock or earth
cliff
A high steep face of rock
cliff
Any high, very steep to perpendicular or overhanging face of rock (Bates & Jackson 1987)
cliff
A high, steep rock; a precipice
cliff
A vertical (or near vertical) rock face
cliff
A very steep slope of rock or soil
cliff
high steep bank at the water's edge, usually composed primarily of rock
cliff
A cliff is a high area of land with a very steep side, especially one next to the sea. The car rolled over the edge of a cliff. a large area of rock or a mountain with a very steep side, often at the edge of the sea or a river
cliff
a steep high face of rock; "he stood on a high cliff overlooking the town"; "a steep drop"
cliff
a steep high face of rock; "he stood on a high cliff overlooking the town"; "a steep drop
a cliff