a buddhist is a person whose religion is buddhism

listen to the pronunciation of a buddhist is a person whose religion is buddhism
İngilizce - Türkçe

a buddhist is a person whose religion is buddhism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

Buddhist
Budist

Birçok Budist gerçekten okumak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. - Many Buddhists don't really need anything to read.

Hindistan Hindu'ydu, sonra Budist oldu, sonra tekrar Hindu oldu ve Hinduizm Budizm'i tekrar emdi. - India was Hindu, then it became Buddhist, then it became Hindu again, as Hinduism reabsorbed Buddhism.

a is a
a olduğunu
Buddhist
i., s. Budist
Buddhist
(isim) Budist kimse
Buddhist
{i} Budist kimse
İngilizce - İngilizce
Buddhist
a buddhist is a person whose religion is buddhism

  Heceleme

  a Bud·dhist I·s a per·son whose re·li·gion I·s Bud·dhism

  Türkçe nasıl söylenir

  ı budıst îz ı pırsın huz rilîcın îz budîzım

  Telaffuz

  /ə ˈbo͞odəst əz ə ˈpərsən ˈho͞oz rēˈləʤən əz ˈbo͞odəzəm/ /ə ˈbuːdəst ɪz ə ˈpɜrsən ˈhuːz riːˈlɪʤən ɪz ˈbuːdɪzəm/

  Günün kelimesi

  cockaigne