a branch of grammar which studies the structure of words

listen to the pronunciation of a branch of grammar which studies the structure of words
İngilizce - Türkçe

a branch of grammar which studies the structure of words teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
İngilizce - İngilizce
morphology
a branch of grammar which studies the structure of words

  Heceleme

  a Branch of gram·mar which stud·ies the struc·ture of words

  Türkçe nasıl söylenir

  ı bränç ıv grämır hwîç stʌdiz dhi strʌkçır ıv wırdz

  Telaffuz

  /ə ˈbranʧ əv ˈgramər ˈhwəʧ ˈstədēz ᴛʜē ˈstrəkʧər əv ˈwərdz/ /ə ˈbrænʧ əv ˈɡræmɜr ˈhwɪʧ ˈstʌdiːz ðiː ˈstrʌkʧɜr əv ˈwɜrdz/

  Günün kelimesi

  stiggins