a bottle for feeding milk to babies or to the young of other animals

listen to the pronunciation of a bottle for feeding milk to babies or to the young of other animals
İngilizce - Türkçe

a bottle for feeding milk to babies or to the young of other animals teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

feeding bottle
biberon
feeding bottle
biberon. be fed up with argo -den bıkmış olmak, illallah demek
İngilizce - İngilizce
feeding bottle
a bottle for feeding milk to babies or to the young of other animals

  Heceleme

  a bot·tle for feed·ing milk to babies or to the young of oth·er animals

  Türkçe nasıl söylenir

  ı bätıl fôr fidîng mîlk tı beybiz ır tı dhi yʌng ıv ʌdhır änımılz

  Telaffuz

  /ə ˈbätəl ˈfôr ˈfēdəɴɢ ˈməlk tə ˈbābēz ər tə ᴛʜē ˈyəɴɢ əv ˈəᴛʜər ˈanəməlz/ /ə ˈbɑːtəl ˈfɔːr ˈfiːdɪŋ ˈmɪlk tə ˈbeɪbiːz ɜr tə ðiː ˈjʌŋ əv ˈʌðɜr ˈænəməlz/

  Günün kelimesi

  argus