a bold outlaw (especially on the american frontier)

listen to the pronunciation of a bold outlaw (especially on the american frontier)
İngilizce - Türkçe

a bold outlaw (especially on the american frontier) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

desperado
gözü dönmüş kimse
desperado
çılgın
desperado
{i} umutsuz kimse
desperado
gözü dönmüş haydut
desperado
acımasız kanun kaçak
desperado
{i} her şeyi göze almış kimse
İngilizce - İngilizce
desperado
a bold outlaw (especially on the american frontier)