a body, living or dead; the corporeal substance of a thing

listen to the pronunciation of a body, living or dead; the corporeal substance of a thing
İngilizce - Türkçe

a body, living or dead; the corporeal substance of a thing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

corpus
kitaplık
corpus
(Dilbilim) bütünce
corpus
Külliyat, mecmua
corpus
Ana para, sermaye
corpus
((anatomi) esas
corpus
{i} yazarın tüm eserlerini içeren dizi
corpus
kitaplık,korpus
corpus
{i} yapı
corpus
corpus juris kanun külliyatı
corpus
(Tıp) Gövde (ogran veya organın bir kısmı)
corpus
esas
corpus
(Tıp) Cisim, corporis
corpus
{i} sermaye

Rusça sermayesi hızla büyüyor. - The Russian corpus is growing quickly.

corpus
corpusdelicti esas ve cismani delil ceset
corpus
{i} ana kısım
corpus
{i} kapital
corpus
(Tıp) (corpora)
corpus
(Tıp) Vücut beden
corpus
(isim) külliyat, yazarın tüm eserlerini içeren dizi; ana kısım; yapı; sermaye; kapital
corpus
mecmua
İngilizce - İngilizce
corpus
a body, living or dead; the corporeal substance of a thing