a bit, small amount

listen to the pronunciation of a bit, small amount
İngilizce - Türkçe

a bit, small amount teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crumb
{i} kırıntı

Bana süpürge ve faraşı ver lütfen. Yere bazı kırıntılar döktüm. - Pass me the broom and dustpan, please. I spilled some crumbs on the floor.

Onun sakalında bir kırıntı var. - There is a crumb in his beard.

crumb
argo değersiz kimse
crumb
ekmek kırıntısı
crumb
çok az miktar
crumb
(Aİ) ciğeri beş para etmez adam
crumb
kırıntılarla süslemek sofradan kırıntıları toplamak
crumb
{f} ufalamak
crumb
{f} galetaya bulamak
crumb
{i} değersiz kimse
crumb
{i} parça, zerre
crumb
{i} ekmek içi
crumb
{i} zerre
İngilizce - İngilizce
crumb

a crumb of comfort.

A small amount
crumb
A small amount
smidgin
A small amount
pittance
A small amount
gry
a bit, small amount